Mens-in-bedrijf.nl

 

 

Succesvol invoeren van Goed Werkgeverschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Mens-in-bedrijf.nl?

Mens-in-bedrijf.nl is een samenwerking tussen meerdere ervaren adviseurs en professionals met een brede deskundigheid en een heldere visie op de werkende mens binnen organisaties.

 

Wij willen organisaties ondersteunen om zich als werkgever verder te ontwikkelen. Ons hoofddoel is het om organisaties te begeleiden bij het invoeren en bereiken van Goed Werkgeverschap. Wij bedoelen met Goed Werkgeverschap een manier van omgaan met de medewerkers die zorgt voor een sterke mate van betrokkenheid en professionaliteit bij de mensen. Lees meer over ons.   

 

 

Goed Werkgeverschap

 

 

Goed Werkgeverschap Scan

 

 

Investors in People

 

 

  

 

 

 

Goed Werkgeverschap

Goed Werkgeverschap gaat over de motivatie en talentontwikkeling van de mensen op elke plek in de organisatie. Medewerkers zullen betekenis vinden in hun werk en door hun manier van werken en gedrag doelgericht bijdragen aan het succes van de organisatie. Zij zullen hun verantwoordelijkheid nemen en handelen vanuit het bedrijfsbelang.

 

Het invoeren van Goed Werkgeverschap is daarom een vorm van organisatieontwikkeling en is van strategisch belang. Het is lonend voor de bedrijfsleiding om zich daar voortdurend mee bezig te houdenOnze benadering van Goed Werkgeverschap is vooral gebaseerd op het gedachtengoed van Investors in People, dit is een model voor organisatieontwikkeling door middel van de mensen.  Lees meer over Goed Werkgeverschap. 

 

 

Goed Werkgeverschap Scan voor € 595

Wij bieden onze ondersteuning door laagdrempelige vormen van dienstvelening. Dat doen we door middel passende adviezen en het aanreiken praktische instrumenten. Maar ook door het verzamelen van kennis en dit voor een ieder beschikbaar te stellen via deze website.

 

Ons basisproduct is een door ons zelf ontwikkelde Goed Werkgeverschaps Scan. Voor het geringe bedrag van € 595 voeren wij een enquĂȘte en meerdere interviews uit onder zowel leidinggevenden als medewerkers. 

 

We meten de tevredenheid en werkbeleving, maar inventariseren ook de manier van leidinggeven, de interne communicatie en besluitvorming, het rendement van scholing  e.d. Hierdoor brengen we de effectiviteit van het personeelsbeleid in kaart en hoe de organisatie als werkgever presteert. Dit zorgt voor bewustwording bij leiding en medewerkers en maakt duidelijk waar de organsatie sterk in is en waar de verbeterpunten liggen. Lees meer over onze Goed Werkgeverschap Scan.