Mens-in-bedrijf.nl

 

 

Succesvol invoeren van Goed Werkgeverschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed Werkgeverschap

Elke organisatie is in de eerste plaats werkgever van de mensen die er werken. Samen wordt gewerkt aan het succes van de organisatie en aan het bereiken van de doelen. Elke medewerker dient bij te dragen, ieder vanuit de eigen rol en op het eigen niveau.  

Het is daarom gewenst dat iedereen optimaal presteert en dat alle talenten tot ontwikkeling komen en worden benut. De werkgever heeft hier in sterke mate invloed op door de manier waarop met de mensen wordt omgegaan. Als dit op een excellente wijze gebeurt dan kunnen we spreken van Goed Werkgeverschap.  

 

 

Goed Werkgeverschap

 

 

Goed Werkgeverschap Scan

 

 

Investors in People

 

 

 

 

 

 

 

Goed Werkgeverschap en organisatieontwikkeling

Het invoeren, of werken aan, Goed Werkgeverschap beschouwen wij als een effectieve vorm van organisatieontwikkeling. Dit is voor elke organisatie op elk moment van belang; er dient sprake te zijn van continue verbetering. De resultaten ervan worden zichtbaar zowel op de korte, middenlange en lange termijn. Bovendien is Goed Werkgeverschap ook uit oogpunt van Maatschappelijk Veranatwoord Ondernemen van belang.

 

Hoe Goed Werkgeverschap definiëren

Goed Werkgeverschap is een veelzijdig begrip. Het gaat verder dan wat we in algemene zin verstaan onder het personeelsbeleid. Goed Werkgeverschap meer dan het bieden van een goed salaris en het voldoen aan wet en regelgeving. Het komt bijvoorbeeld ook naar voren in het uitspreken van waardering voor de inzet van een goed presterende medewerker. Of door een open communicatie en een heldere en transparante besluitvorming. Of door een medewerker een keer op pad te sturen met een meer ervaren collega. Dit is allemaal niet verplicht en wordt ook niet direct verwacht. Goed Werkgeverschap wordt daarom wel omschreven als 'verder gaan dan wat minimaal wordt vereist of wordt verwacht'. Deze definitie werd gegeven door TNO Arbeid na een onderzoek van een paar jaar geleden onder koplopers.
 
Uit het TNO onderzoek kwamen de volgende 3 hoofdkenmerken naar voren voor Goed Werkgeverschap:

A. Open Bedrijfscultuur.

Het gaat hierbij om zaken als onderling respect, positief leiderschap, een trasparante besluitvorming e.d.  

B. Arbeidsvoorwaarden op maat.

Bijvoorbeeld stimulerende arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden, rekening houden met iemands privé situatie e.d.

C. Ontwikkelingsmogelijkheden.

In de vorm van een uitdagende functie met voldoende eigen verantwoordelijkheid, scholing & opleiding, voldoende doorgroeimogelijkheden e.d.

 

Effecten van Goed Werkgeverschap

In het TNO onderzoek werden door koplopers ondermeer de volgende effecten van Goed Werkgeverschap genoemd:

  • Sterkere binding en betrokenheid.
  • Minder verloop en lager verzuim.
  • Meer creativiteit en meer innovatie.
  • Betere kwaliteit dienstverlening.
  • Medewerkers zijn bewuster bezig met hun eigen ontwikkeling.
  • Meer dorstroming en een betere inzetbaarheid.
  • Meer draagvlak bij verandering. 

Ook draagt het bij een meer groei en persoonlijke ontwikkeling van de leiding van de organisatie zelf wanneer bewust gewerkt wordt aan Goed Werkgeverschap.